Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych przez Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne w związku z realizacją umowy

Informujemy, że w związku z realizacją umowy o współpracy („Umowa) przetwarzamy dane osobowe osób, które zostały w Umowie wskazane jako osoby reprezentujące oraz inne osoby zaangażowane w realizację umowy.

Administratorem danych osobowych jest Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne,40-657 Katowice ul. Mikołowska 53 („Administrator danych”). Z Administratorem danych można skontaktować się pisząc na adres siedziby administratora lub na adres email:  sekretariat@fryda.pl

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@fryda.pl Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

  1. 6 ust. 1 lit b RODO w celu zawarcia Umowy;
  2. 6 ust. 1 lit f RODO w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w celu realizacji umowy w tym kontaktu oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z ww. Umową lub z przetwarzaniem danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania tej Umowy. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu lub zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

W razie konieczności Dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym organom oraz przechowywane w celu wypełnienia przepisów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO lub powierzone podmiotom współpracującym z Administratorem danych na podstawie pisemnych umów, w tym  umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, w celu realizacji określonych zadań i usług na rzecz Administratora danych w zakresie obsługi IT, usług doradczych, administracyjnych, kontroli lub usług konsultingu.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

  1. obowiązywania Umowy – do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
  3. do czasu zwolnienia z obowiązku ich przechowywania na podstawie przepisów podatkowych;

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu o czym mowa w art. 22 RODO.

Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora danych w związku z realizacją Umowy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, o ile będą miały zastosowanie. Osoby, których dane są przetwarzane przez Administratora danych mogą również wnieść skargę w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora danych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych jest niezgodne z przepisami prawa.

Aktualności z Laboratorium Medycznego

20.06.2024

Zmiany godzin otwarcia punktu pobrań w Kłobucku

W dniach od 24 do 26 czerwca punkt pobrań w Kłobucku przy Rynku Jana Pawła będzie czynny w godzinach od 7 do 10. Za niedogodności (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

22.05.2024

Nowy punkt pobrań w Rudzie Śląskiej

21 maja otwarliśmy w Rudzie Śląskiej nowy punkt pobrań. Punkt znajduje się przy sklepie Biedronka przy ulicy Paderewskiego 19. Uwaga, istnieje (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

25.04.2024

KUP i NAMYSŁOW zmiany w godzinach otwarcia

do dnia 14 czerwca punkty poboru w Namysłowie przy ulicy Sikorskiego oraz z Kup przy ulicy Rynek będą nieczynne. Zapraszamy do punktu pobrań (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

Wiele punktów pobrań w Polsce


Obecnie prowadzimy 28 punktów pobrań i 13 laboratoriów

Ponad 2500 rodzajów badań


Oferujemy bardzo szeroki panel badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów), badania są dostępne również bez skierowania od lekarza

Miliony pacjentów


Grupa Diagnostyka do której należy dr n med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne sp z o.o. to największa siec laboratoriów w Polsce. Rocznie wydajemy wyniki milionom pacjntów.

PUNKTY POBRAŃ

 

KONTAKT

Dr n. med. Teresa Fryda
laboratorium medyczne sp z o.o.
ul. Mikołowska 53a
40-065 Katowice
Email: sekretariat@fryda.pl

Odwiedź nas na:

© Dr n. med. Teresa Fryda laboratorium Medyczne Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2021 | Projekt & Realizacja Strony internetowe Katowice