Polityka prywatności

Polityka prywatności DR N.MED.TERESA FRYDA LABORATORIUM MEDYCZNE Sp. z o.o. z siedzibą            w Katowicach

CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy dane,  w tym dane osobowe, w związku z korzystaniem ze strony internetowej pod adresem: https://www.fryda.pl/ („Serwis”) przez każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis lub korzystającą z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Serwisie („Użytkownik”).

 

Polityka prywatności stanowi również spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej „RODO”.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest DR N.MED.TERESA FRYDA LABORATORIUM MEDYCZNE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołowska 53, 40-064 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000321281, NIP: 6342708461, REGON: 241128041. Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres korespondencyjny: ul. Mikołowska 53, 40-064 Katowice bądź na adres poczty elektronicznej: sekretariat@fryda.pl

 

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie ochrony danych można się kontaktować pisząc na adres:inspektor@fryda.pl

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

Korzystanie z Serwisu

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 

Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać między innymi:

 

 

Dane osobowe Użytkowników Serwisu (ww. identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony                       i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celu związanym ze świadczeniem usług oraz  udostępniana treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na rozpowszechnianiu naszych treści (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Zawartość logów nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych –                             w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”

Skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej https://www.fryda.pl/kontakt w zakładce „Kontakt” wymaga podania co najmniej danych osobowych oznaczonych jako – imię, nazwisko lub nazwa firmy, email oraz treści wiadomości. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zgłoszenia. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. Dane osobowe zbierane poprzez formularz kontaktowy służą wyłącznie do wysyłania zapytań związanych z działalnością gospodarczą Administratora, tj. zapytań usługi Administratora.

Państwa dane osobowe podane w formularzu są przetwarzane:

 

Korespondencja e-mail

Państwa dane osobowe podane w wiadomości e-mail są przetwarzane:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy oraz brak możliwości realizacji przez Administratora celu przetwarzania w odniesieniu do działań, w ramach których przetwarzane są dane osobowe od Państwa pozyskane.

Rozmowa telefoniczna

W przypadku rozmowy telefonicznej prosimy o podanie danych osobowych, tylko wówczas gdy jest to niezbędne do załatwienia sprawy z jaką Państwo do nas dzwonią.

Państwa dane osobowe podane w rozmowie telefonicznej są przetwarzane:

Wtyczki społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu produktów i usług spółki DR N.MED.TERESA FRYDA LABORATORIUM MEDYCZNE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Facebook

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe z sieci społecznościowych Facebook.com zarządzanej przez Facebook, Inc. Menlo Park, California  („Facebook”). Wtyczka jest identyfikowana poprzez logo serwisu Facebook. Kiedy Użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie internetowej zawierającej wtyczkę, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki nie są aktywowane, dopóki Użytkownik nie kliknie na znajdujący się na stronie przycisk. Aktywując wtyczki, Użytkownik ustanawia połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przekaz danych do serwisu Facebook. Przy przeglądaniu treści naszego Serwisu, w których zintegrowana została wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że odwiedzili Państwo nas z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy jesteście Państwo w danym momencie zalogowani lub w ogóle zarejestrowani w danym portalu społecznościowym. Jeżeli jesteście Państwo równocześnie zalogowani w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Państwa odwiedziny na stronie do Państwa profilu. Również gdy skorzystają Państwo z wtyczek społecznościowych i np. polecą artykuł bądź inne treści, serwis społecznościowy może przyporządkować te informacje do Państwa profilu. W celu uzyskania informacji dotyczących zakresu i celu gromadzenia danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis Facebook, praw Użytkownika i ustawień jakie Użytkownik może skonfigurować w celu chronienia swojej prywatności, należy zapoznać się z regulacjami serwisu Facebook dotyczącymi ochrony danych (https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation). Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook gromadził dane na jego temat za pośrednictwem naszej strony internetowej, powinien wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

 

Google Analytics

 

W celu analizy statystyk Serwisu, Administrator korzysta z Google Analytics – narzędzia do analizy statystycznej stron internetowych stworzonego przez firmę Google, które zbiera informacje na temat odwiedzin strony, takie jak wyświetlone podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. Analiza korzystania ze Strony przez Użytkowników odbywa się                                 z wykorzystaniem plików cookies zapisanych na komputerze Użytkownika. Zebrane w ten sposób informacje (m.in. IP Użytkownika) trafiają na serwer Google LLC w USA i tam są przechowywane. Te informacje służą do tworzenia statystyk i raportu ruchu na Stronie oraz statystyk związanych                                        z aktywnością osób odwiedzających stronę. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności Google znajdują się na stronie https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Użytkownik może zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

 

 

Google Ads (poprzednio Google AdWords)

Korzystamy z usługi Google Ads dla określania profilu klientów – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy. Do  mierzenia  skuteczności  reklamowania  naszego Serwisu  za  pośrednictwem  platformy  Google Ads oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji potencjalnego klienta z reklamą – czy  zakończył  działanie,  które  określiliśmy  jako  wartościowe.  To  pozwala  nam  optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google Ads działania promocyjne. Z użyciem narzędzia Google Ads: (a) widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów, (b) znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy, (c) automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych, (d) widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym, (e) możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny.

Gromadzone dane w żadnym wypadku nie są wykorzystywane do łączenia danych osobowych użytkowników z informacjami, które umożliwiałyby identyfikację użytkowników, ze zgromadzonymi wcześniej danymi za pomocą jakiegokolwiek produktu reklamowego lub używanych przez serwis funkcji Google.

Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords znajdują się na stronie: https://policies.google.com/privacy.

 

Google AdSense

 

Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense (wyświetlanie reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika). W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies mają Państwo możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Państwa przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie. Wystarczy wejść na stronę https://adssettings.google.com/,   https://www.google.com/ads/preferences/.

 

Wtyczki:  Wyniki on-online

 

Serwis, poprzez odpowiednie odsyłacze do zewnętrznych stron, zapewnia dostęp do usług: Wyniki on-line. Administratorem ww. usług oraz danych osobowych przetwarzanych w ramach ww. usług jest: Diagnostyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie: 31-864 Kraków, ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381559, NIP: 675-12-65-009, Regon: 356366975. Szczegółowe informacje na temat warunków korzystania z przedmiotowych usług oraz na temat polityki prywatności spółki Diagnostyka Sp. z o.o. znajdą Państwo pod adresem:  https://diag.pl/pacjent/regulamin/.

 

 

COOKIES

Pliki cookies są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Państwo korzystają z Serwisu. Następnie, podczas każdej kolejnej wizyty są wysyłane z powrotem do Serwisu, z którego zostały pobrane lub do innego, który rozpoznaje dany plik cookie.

Pliki cookies są bezpieczne dla Państwa urządzenia końcowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzenia końcowego wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” Państwa przeglądarki.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w następujących celach:

 1. Konfiguracji serwisu
 1. Uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
 1. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 1. Zapamiętania lokalizacji użytkownika
 1. Analiz i badań oraz audytu oglądalności
 1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Administrator wykorzystuje także Cookies zewnętrzne (podmiotów zewnętrznych)  w następujących celach:

 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych – tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości:
 1. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
 1. zbierania ogólnych i anonimowych danych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do kierowania reklamowych treści do użytkownika strony :
 1. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
 1. rozpoznawania lokalizacji:

 

MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania, to jest Państwa przeglądarki internetowej.

 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi                      i celu przetwarzania. Administrator zapewnia jednak, że przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów. Co do zasady dane przetwarzane są: – przez czas świadczenia usługi, – do momentu wycofania wyrażonej zgody (w przypadku przetwarzania  danych na podstawie zgody), – przez okres negocjowania umowy, – do momentu wygaśnięcia wszelkich okresów przedawnienia wynikających umowy (w celu wykonania umowy), – do momentu ustania uzasadnionego interesu administratora (w przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych np. przedawnienia roszczeń), lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko dalszemu przetwarzaniu przez osobę, której dane dotyczą. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej, niż przez 6 lat (liczone do końca roku kalendarzowego), a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Zgodnie z RODO przysługuje  Państwu:

 1. prawo do dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
 7. prawo do cofnięcia zgody,

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie Administratora pisząc na adres korespondencyjny: ul. Mikołowska 53, 40-064 Katowice bądź na adres poczty elektronicznej: sekretariat@fryda.pl.

 

Przekazane przez Państwa dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych  narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przekazywane:

 1. podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora, to jest pracownikom Administratora i/lub osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy u Administratora (świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej),
 2. podmiotom upoważnionym do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, głównie organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. Sądy, Prokuratura, Policja, organy egzekucyjne),
 3. podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora (podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy realizowaniu swoich zadań) na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, podatkowe, kadrowo-płacowe, usługi IT i hostingu, usługi świadczenia pomocy prawnej, windykacyjne, usługi archiwizacji dokumentów, firmy realizujące usługi kurierskie i pocztowe, podmiotom rozpatrującym reklamacje.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika korzystającego z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowych.

Strona internetowa jest hostowana na serwerze 217.153.45.245 Hosting prowadzi  Diagnostyka Sp. z o. o. z siedzibą w  Krakowie pod adresem  ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków , zwana dalej jako „Host”.

Z informacjami na temat działalności Hosta oraz jego polityką prywatności, Użytkownik może zapoznać się na jego stronie: www.diag.pl

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu polityki w Serwisie wraz z informacją o dokonanych zmianach.

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 1 marca 2021r.

 

Aktualności z Laboratorium Medycznego

22.05.2024

Nowy punkt pobrań w Rudzie Śląskiej

21 maja otwarliśmy w Rudzie Śląskiej nowy punkt pobrań. Punkt znajduje się przy sklepie Biedronka przy ulicy Paderewskiego 19. Uwaga, istnieje (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

25.04.2024

Majówka- zmiany w godzinach otwarcia

2 maja nasze punkty pobrań będą czynne w następujących godzinach: PP Krzepice Częstochowska – 2 maja 2024 ZAMKNIĘTY PP Klucze (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

04.01.2024

Nowe laboratorium w Świętochłowicach

Serdecznie zapraszamy do naszego nowego punktu poboru i laboratorium w Świętochłowicach przy ulicy Chorzowskiej. Laboratorium działa przy szpitalu. (...)

CZYTAJ WIĘCEJ

Wiele punktów pobrań w Polsce


Obecnie prowadzimy 28 punktów pobrań i 13 laboratoriów

Ponad 2500 rodzajów badań


Oferujemy bardzo szeroki panel badań laboratoryjnych (2500 rodzajów testów), badania są dostępne również bez skierowania od lekarza

Miliony pacjentów


Grupa Diagnostyka do której należy dr n med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne sp z o.o. to największa siec laboratoriów w Polsce. Rocznie wydajemy wyniki milionom pacjntów.

PUNKTY POBRAŃ

 

KONTAKT

Dr n. med. Teresa Fryda
laboratorium medyczne sp z o.o.
ul. Mikołowska 53a
40-065 Katowice
Email: sekretariat@fryda.pl

Odwiedź nas na:

© Dr n. med. Teresa Fryda laboratorium Medyczne Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2021 | Projekt & Realizacja Strony internetowe Katowice